دوره 1، شماره 1 - ( بهار 97 1397 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه آموزشی بهداشت عمومی و آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
چکیده:   (2246 مشاهده)
پرفشاری خون یکی از بزرگترین مشکلات مزمن بهداشتی جهان است و مسئولیت جهانی قابل توجهی را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح می کند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش بر سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.
روش کار: این   مطالعه مداخله ای مورد و شاهدی بود که بر روی 86 نفر از بیماران فشارخونی روستاهای شهرستان الیگودرز استان لرستان که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند اجرا شد. قبل از اجرای مداخله دو گروه پرسشنامه استاندارد HPLP II را تکمیل کردند و دو ماه پس از اجرای مداخله، هر دو گروه همان پرسشنامه را تکمیل کردند.  یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های t وChi- square  تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن در دو گروه مورد و کنترل به ترتیب 9/7 ± 95/59 و 2/9 ± 51/64 سال می باشد. [مرتضی1] میانگین نمرات سبک زندگی کل در گروه مورد نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری داشت (P<0/05). همچنین میانگین نمرات سه بعد فعالیت بدنی، تغذیه و مدیریت تنش [مرتضی2] پس از مداخله آموزشی نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری را نشان داد (P<0/05).[مرتضی3] 
نتیجه گیری:
با توجه به ارتباط بین سبک زندگی و بیماری فشارخون به نظر می رسد اجرای برنامه های آموزشی در زمینه تغذیه، فعالیت بدنی و استرس برای بهبود آگاهی و اصلاح رفتارهای بیماران مبتلا به بیماری فشار خون ضروری باشد.

 [مرتضی2]مدیریت استرس
همه جای فایل پایان نامه تغیر بدید
 [مرتضی3]نتایج رو مفصل تر بیارید اعداد ابعاد سه گانه رو بیارید مهم نیست حجمش بیشتر بشه
350 کلمه هم بشه مهم نیست
واژه‌های کلیدی: فشارخون، سبک زندگی، مداخله آموزشی
     
نوع مطالعه: مقطعی (Cross sectional) | موضوع پروپزال: عمومي
دریافت: 1394/3/1 | پذیرش: 1394/4/20 | انتشار: 1397/7/7

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.