دوره 1، شماره 1 - ( بهار 97 1397 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.MEDILAM.REC.1394.094

XML English Abstract Print


گروه آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
چکیده:   (1959 مشاهده)
دانشجویان پرستاری برای تجزیه و تحلیل مشکلات بیماران و ایجاد طرح مراقبتی مناسب، نیازمند یادگیری عمیق و معنی دار
هستند، بنابراین، بهتر است در آموزش این دانشجویان از روش های آموزشی که توانایی ایجاد این سطح از یادگیری را دارند،
استفاده شود. این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی با روش تلفیقی در یادگیری درس فرایند پرستاری
دانشجویان پرستاری انجام گرفت.
روش ها: در یک مطالعه نیمه تجربی با طرح دو گروهی قبل و بعد از آموزش، 45 دانشجوی ترم دوم پرستاری با روش نمونه گیری
آسان انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه شاهد و تجربی تقسیم شدند. پس از اجرای پیش آزمون، دانشجویان گروه های شاهد
و تجربی به مدت ده جلسه و در طول دو ماه به ترتیب تحت آموزش با روش آموزش تلفیقی و روش نقشه مفهومی قرار گرفتند و
سپس پس آزمون اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از یک آزمون پیشرفت تحصیلی متشکل از دو قسمت استفاده گردید که
حیطه های دانش و یادگیری معنی دار یا حیطه شناختی دانشجویان را در زمینه درس فرایند پرستاری مورد ارزشیابی قرار م ی داد.
با نمونه های زوج و مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار t و با آزمون های مجذور کای و SPSS نتایج با استفاده از نرم افزار
گرفت.
نتایج: هر دو روش آموزشی در ارتقای دانش و یادگیری معنی دار دانشجویان مؤثر بود هاند. ولی این اختلاف میانگین ها قبل و بعد
از آموزش دو گروه تنها در بعد یادگیری معنی دار از نظر آماری اختلاف معنی دار داشت.
نتیجه گیری: با توجه به تأثیر نقشه مفهومی در یادگیری معن یدار دانشجویان، توصیه می گردد در مواردی که نیاز به یادگیری عمیق
و سطح بالا از مطالب درسی وجود دارد از این روش آموزشی استفاده گردد.
     
نوع مطالعه: مقطعی (Cross sectional) | موضوع پروپزال: عمومي
دریافت: 1397/5/7 | پذیرش: 1397/7/7 | انتشار: 1397/4/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.