دوره 1، شماره 1 - ( بهار 97 1397 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


ایلام بانگنجاب دانشگاه علوم پزشکی ایلام
چکیده:   (2918 مشاهده)

مقدمه: حرفه­ای شدن یکی از مفاهیم بنیادی در پرستاری است و حاصل تعامل فرد با محیط کار و دیگران است. حرفه­ای بودن پرستاری بر روی کیفیت مراقبت تأثیرگذار بوده و از عوامل متعددی تأثیر می­پذیرد. این مطالعه باهدف تعیین نگرش پرستاران به حرفه­ای شدن وعوامل مؤثر بر آن انجام شده است.

روش­کار: در مطالعه توصیفی حاضر، نگرش پرستاران نسبت به حرفه­ای شدن با استفاده از پرسشنامه هال ، و نگرش دانشجویان با استفاده از پرسشنامه IPASN اندازه­گیری شده است. 140 نفر پرستار شاغل در مراکز آموزشی درمانی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و 120 نفر دانشجوی کارشناسی پرستاری شاغل به تحصیل با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبتی در مطالعه شرکت نمودند. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS  وآمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل گردید.

یافته­ها: نتایج نشان داد نگرش حرفه­ای پرستاران و دانشجویان پرستاری در سطح متوسط قرار دارد. از میان ابعاد پنج­گانه، بالاترین نمرات آنها در ابعاد "باور به خدمات عمومی" و "حس پذیرش رشته" بوده و کمترین نمرات مربوط به ابعاد "باور به خود تنظیمی" و "حس استقلال" بود. ارتباط بین نگرش نسبت به حرفه­ای شدن و متغیرهای سابقه خدمت و شرکت در دوره های آموزشی جهت توانمندی فردی از نظر آماری معنی دار بود(05/0 P<). در دانشجویان بالاترین نمرات در ابعاد مشارکت و همکاری بود و بین نمره ی کل نگرش با جنس و  ترم تحصیلی ارتباط معنی داری وجود دارد(05/0 P<).

بحث و نتیجه­گیری: نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه ای شدن در سطح متوسطی قرار دارد. با توجه به اهمیت حرفه ای شدن در پرستاران و تأثیرپذیری آن از عوامل متعدد، بایستی تلاش­هایی در جهت رسیدن به سطح مطلوب  و کاهش دادن موانع صورت گیرد.

     
نوع مطالعه: مقطعی (Cross sectional) | موضوع پروپزال: عمومي
دریافت: 1394/6/1 | پذیرش: 1394/7/28 | انتشار: 1397/7/7

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.